Synergy Soft predstavlja informacioni sistem “E-Općina” – za brzu i efikasnu uslugu

eOpćina je softverska platforma koja omogućava digitalizaciju dokumenata, procesa i podataka kao generator za elektronsko podnošenje zahtjeva/prijavnih obrazaca koji će omogućiti građanima da na jednostavan i brz način mogu dobiti dokumente. Elektronska komunikacija građana i javne uprave, kroz povećanje efikasnosti, ekspeditivnosti i transparentnosti uz dostupnost elektronskih usluga 24/365, provjera statusa podnešenih zahtjeva, elektronsko ishodovanje ličnih dokumenata za građane sa posebnom pažnjom na usluge od bitne važnosti za dijasporu.

ePARLAMENT za vijeća i skupštine
Priprema, održavanje, upravljanje sjednicama

eParlament je informacioni sistem namijenjen za pripremu, održavanje, upravljanje sjednicama, sa mogućnošću post-analiza, generisanje izvještaja i statistika. eParlament obuhvata sve procese koji su definisani Poslovnicima vijeća/skupština/parlamenata i u potpunosti se prilagođava zahtjevima klijenta. Omogućava organizaciju sjednica, slanje obavještenja, protok materijala i informacija, elektronsko vođenje i glasanje na sjednicama. Evidencija prisustva, kvoruma, dnevnog reda, usvajanje zapisnika, organizaciju diskusija, uvid u materijale na jednom sistemu.

 • Elektronska priprema sjednica
 • Elektronsko obavještavanje učesnika
 • Elektronsko upravljanje sjednicama
 • Elektronski protok podataka u sistemu
 • Elektronska arhiva dokumenata
 • Elektronska baza podataka dostupna 24/7
 • Elektronizacija svih procesa po Poslovniku
 • Elektronsko generisanje izvještaja i statistike

eDIJASPORA platforma koja spaja
Za građane koji žive i rade u dijaspori

eDijaspora predstavlja online platformu koja omogućava elektronsko podnošenje zahtjeva od strane građana koji žive i rade u dijaspori uz mogućnost dobijanja dokumenata na adresu. eDijaspora ubrzava proces registracije i komunikacije dijaspore sa lokalnom zajednicom uz višestruke benefite kroz platformu lokalne zajednice koja spaja rezidentne i nerezidentne građane kroz mapiranje i formiranje baze podataka za inteziviranje saradnje, povećanje motiviranosti za učešće u razvojnim procesima matične lokalne zajednice, sportu, kulturi, investicijama, obrazovanju.

 • Elektronska baza dijaspore
 • Elektronsko podnošenje zahtjeva
 • Elektronska komunikacija građana
 • Elektronsko plaćanje pruženih usluga
 • Elektronski dokumenti dostupni 24/365
 • Elektronsko notificiranje građana u dijaspori
 • Elektronska registracija građana iz dijaspore

eMATIČAR za brze dokumente
Elektronsko ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga

eMatičar predstavlja online platformu koja omogućava građanima da na brz i jednostavan način podnesu elektronski zahtjev za ishodovanje izvoda iz matičnih knjiga (MKR, MKV, MKD, MKU). Uz registraciju građanina na online platformi eMatičar, omogućeno je i elektronsko plaćanje pruženih usluga slanja izvoda putem brze pošte na adresu građanina. eMatičar je dostupan svim građanima 24/365 dana i u skladu je sa članom 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14).

 • Elektronski obrasci/zahtjevi
 • Elektronsko podnošenje zahtjeva
 • Elektronsko plaćanje pruženih usluga
 • Matične knjige (MKR, MKV, MKD, MKU)
 • Elektronski dokumenti dostupni 24/365
 • Slanje brzom poštom na adresu građana
 • Usluga dostupna u zemlji i inostranstvu

Brošuru “E-Općina” možete preuzeti na linku http://bit.ly/2NsyfP7