Synergy Soft pokreće FAIR-PLAY SARADNJU® -Preporuka, analiza i omjer troškova softvera

Synergy Soft d.o.o., bosanskohercegovačka softverska start-up kompanija je prva kompanija takve vrste koja zagovara jasno definisan protokol FAIR-PLAY SARADNJA® , a koji obuhvata sljedeće postulate:

FAIR-PLAY SARADNJA ®️ 
Delivered by Synergy Soft

✅ Cijena srazmjerna vrijednosti za klijenta
✅ Klijent je vlasnik koda i informacionog sistema 100%
✅ Razvoj u potpunosti odgovara zahtjevima klijenta
✅ Razvoj prati dokumentacija i uručuje se klijentu
✅ Razvoj baziran na Open Source tehnologijama
✅ Nema plaćanja licenci po bilo kojem osnovu

Benefiti FAIR-PLAY SARADNJA ®️  protokola su prikazani u preporuci koja donosi odgovor na pitanje:

“Tržišno dostupan univerzalan softver?”, ili
“Razvoj vlastitog softverskog rješenja?”

prezentirajući analizu i omjer troškova oba slučaja na primjeru 10-godišnjeg poslovanja.

FAIR-PLAY ANALIZA benefita razvoja vlastitog softvera
FAIR-PLAY ANALIZA benefita razvoja vlastitog softvera
Omjer troškova na primjeru 10-godišnjeg poslovanja kompanije i investiranja u novi softver.

74 % je jeftiniji razvoj vlastitog softverskog rješenja. 
95,9 % je jeftinija cijena po korisniku kod razvoja vlastitog rješenja